Zużycie prądu i wody w polskich gospodarstwach domowych na osobę. Wykres zawiera dwie skale ze względu na inny rząd wielkości zużycia wody i prądu. Lewa oś (czerwona) dotyczy zużycia prądu, a prawa (niebieska) – wody.

#statystyka #ciekawostki #ekonomia #gospodarka