W zeszłym roku po raz pierwszy w historii Polski udział zatrudnienia w rolnictwie spadł poniżej 10% wg BAEL.
Dla porównania rok, w którym w danym kraju udział zatrudnienia w rolnictwie spadł poniżej 10%:
Wielka Brytania – ok. 1900 r.
USA – ok. 1955 r.
Niemcy – ok. 1970 r.
Francja – 1976 r.
Włochy – 1988 r.
Hiszpania – 1992 r.
Polska – 2017 r.https://twitter.com/LKKozlowski/status/967010375249088512
#ekonomia #gospodarka #ciekawostki #ciekawostkiekonomiczne #polska #rolnictwo