W 1989 r. PKB per capita Polski stanowił nominalnie 7% PKB per capita Japonii według kursu oficjalnego dolara (1 USD = 1439 PLZ). Ceny w Polsce według tego kursu były wtedy 5 razy niższe niż w Japonii. W 2017 ceny w Polsce były 2 razy niższe niż w Japonii.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #ciekawostkihistoryczne #ciekawostki