W 1938 r. średnie zarobki godzinowe w przemyśle II Rzeczypospolitej wyniosły około 15 centów w cenach bieżących (78 groszy). Od tego czasu siła nabywcza dolara w USA zmniejszyła 17,4 raza, a więc wartość 15 centów z 1938 r. można dziś szacować w USA na około 2,6 dolara. Licząc według kursu dolara NBP z dnia 16 lutego 2018 r. (3,3173 zł) można z grubsza przyjąć, że miesięczne zarobki na pełny etat w przemyśle II RP w 1938 r. wynosiły 1500 zł z 2017 r. Zarobki w rolnictwie w roku 1928 i 1933 (nie znam danych o zarobkach w rolnictwie z 1938) były około 2 razy niższe niż w przemyśle i zapewne podobna relacja pozostała w 1938 r. W rolnictwie w latach 30. pracowało ponad 70% zatrudnionych więc płace w tym sektorze byłyby najbardziej reprezentatywne dla Polski w tamtym czasie.
Powyższa kwota 1500 zł z 2017 r. nie jest prawidłowym szacunkiem siły nabywczej płac w przemyśle w 1938 r. Żeby taki szacunek był bardziej realistyczny trzeba by określić poziom kosztów życia w Polsce w stosunku do USA w 1938 r. W 2017 koszty życia w Polsce stanowiły około 50% kosztów w USA.
#historia #ciekawostki #polska #gospodarka #ekonomia #polityka