Ustawa w znacznym stopniu zredukuje administracyjne obciążenia rachunków za energię elektryczną poprzez zmniejszenie poziomu akcyzy z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh, co jest praktycznie wartością minimalną dopuszczalną przez prawo europejskie. Działaniem dodatkowym będzie obniżenie tzw. opłaty przejściowej o 95 proc., co pozwoli odciążyć rachunki dla gospodarstw domowych o 1,7 mld zł.
powiedział PAP premier Morawiecki. Ta propozycja potwierdza dwie rzeczy:
1. rządzący doskonale wiedzą, że niskie podatki służą społeczeństwu
2. wysokie podatki wynikają nie z tego, że taka sytuacja jest optymalna dla obywateli, a z tego że jest to poziom jaki obywatele zniosą
#ekonomia #libertarianizm #bekazlewactwa