Unia monetarna już raz upadła

Wymyślona w Paryżu unia monetarna miała być najlepszym sposobem na zjednoczenie Europy pod protektoratem Francji. Jednak budując skomplikowany twór, zapomniano o rozrzutności południowców i prawach ekonomii.

#mikroreklama #historia #ekonomia #gruparatowaniapoziomu