Trump nakręca spiralę protekcjonizmu – EU przygotowała listę kontrsankcji.
Znalezisko: https://www.wykop.pl/link/4200695/trump-nakreca-spirale-protekcjonizmu
Wolny rynek w odwrocie, Unia Europejska przygotowała listę amerykańskich produktów które zostaną objęte kontrtaryfami celnymi w przypadku gdy zgodnie z zapowiedziami Trump faktycznie wprowadzi cła na produkty pochodzące ze Wspólnoty Europejskiej. Lista jest obliczona na maksymalny wpływ polityczny.
#europa #trump #polityka #ekonomia #neuropa #bekazprawakow #usa #mikroreklama #heheszki