Spożycie mięsa i ziemniaków na 1 mieszkańca Polski w latach 1946-2017

#ekonomia #gospodarka #historia #ciekawostki