Senat przyjął poprawki do ustawy o dniu wolnym od pracy 12 listopada

https://www.wykop.pl/link/4609523/senat-przyjal-poprawki-do-ustawy-o-dniu-wolnym-od-pracy-12-listopada/

Za przyjęciem ustawy z poprawkami głosowało 46 senatorów, przeciw było 20. Dwóch senatorów wstrzymało się od głosu.

Połączone komisje kultury i środków przekazu oraz rodziny, polityki senioralnej i społecznej wnioskowały o odrzucenie ustawy. Senat odrzucił jednak ten wniosek we wcześniejszym głosowaniu.

Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowane jest na 7, 8 i 9 listopada.

Czyli najwcześniej na 5 dni przed 12. listopada uda się przyjąć tą ustawę.

pokaż spoiler #polska #polityka #neuropa #zakazhandlu #ekonomia #gospodarka