Realny PKB per capita w latach 1913-1939 „Europy Zachodniej”, USA, Polski i Czechosłowacji przyjmując, że 1929 r. = 100.

Do „Europy Zachodniej” zostały zaliczone: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria i W. Brytania.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne