Przewodniczący komisji pracującej nad nowym socjalistycznym Kodeksem pracy prof. Marcin Zieleniecki był ekspertem związku zawodowego NSZZ Solidarność. I wszystko jasne…
#ekonomia #gospodarka #socjalizm #4konserwy #neuropa #praca #pracbaza #bekazlewactwa