Poziom cen w Polsce i w USA w dolarach amerykańskich w porównaniu do 1995 r. Wskaźniki cen dla PRL zostały określone na podstawie oficjalnych kursów dolara. Według kursów czarnorynkowych poziom cen w PRL byłby 3-4 razy niższy niż na poniższym wykresie, dlatego dało się przeżyć w PRL za płacę wynoszącą 30 ówczesnych dolarów.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #ciekawostki #prl #rafalinski