Porównanie PKB per capita na przestrzeni lat 1990 – 2017, Polski z Rosją, Czechami, Niemcami, Ukrainą.
Kto się ile wzbogacił, kto jaki miał wzrost, jakie pkb per capita w tych latach, porównania, podsumowania.

PKB per capita (bieżące dolary amerykańskie)
PKB per capita to produkt podzielony przez liczbę ludności w połowie roku. PKB to suma wartości dodanej brutto wytworzonej przez wszystkich krajowych producentów w gospodarce powiększona o podatki od produktów i pomniejszona o dopłaty, które nie zostały uwzględnione w wartości produktów. Jest on obliczany bez dokonywania potrąceń wynikających z amortyzacji wyprodukowanych aktywów lub zużycia i degradacji zasobów naturalnych. Dane są w bieżących dolarach amerykańskich.

Polska – Niemcy
—————————————————————–
PKB per capita (1990)
1731 //Polska
22 219 //Niemcy
= 12,83 x Niemcy

PKB per capita (2017)
13 819 //Polska
44 469 //Niemcy
= 3,21 x Niemcy

Niemcy bogatsze od Polski w:
1990r. – 12,83 razy
2017r. – 3,21 razy

Od 1990 do 2017 wzbogaciły/ła się:
Niemcy – 2 razy.
Polska – 7,98 razy.

Polska – Ukraina
—————————————————————–
PKB per capita (1990)
1731 //Polska
1569 //Ukraina
= 1,10 x Polska

PKB per capita (2017)
13 819 //Polska
2 639 //Ukraina
= 5,23 x Polska

Podsumowanie

Polska bogatsza od Ukrainy w:
1990r. – 1,10 razy
2017r. – 5,23 razy

Od 1990 do 2017 wzbogaciły/ła się:
Ukraina – 1,68 razy.
Polska – 7,98 razy.

Polska – Czechy
—————————————————————–
PKB per capita (1990)
1731 //Polska
3917 //Czechy
= 2,26 x Czechy

PKB per capita (2017)
13 819 //Polska
20 368 //Czechy
= 1,47 x Czechy

Podsumowanie

Czechy bogatsze od Polski w:
1990r. – 2,26 razy
2017r. – 1,47 razy

Od 1990 do 2017 wzbogaciły/ła się:
Czechy – 5,19 razy.
Polska – 7,98 razy.

Polska – Rosja
—————————————————————–
PKB per capita (1990)
1731 //Polska
3485 //Rosja
= 2,01 x Rosja

PKB per capita (2017)
13 819 //Polska
10 743 //Rosja
= 1,28 x Polska

Podsumowanie

1990r. Rosja bogatsza od Polski – 2,01 razy.
2017r. Polska bogatsza od Rosji – 1,28 razy.

Od 1990 do 2017 wzbogaciły/ła się:
Rosja – 3,08 razy.
Polska – 7,98 razy.

pokaż spoiler http://www.google.pl/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&hl=pl&dl=pl#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_pcap_cd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=country:POL:DEU:UKR:CZE:RUS&ifdim=region&tstart=652399200000&tend=1504476000000&hl=pl&dl=pl&ind=false

pokaż spoiler #polska #ekonomia #rosja #ukraina #niemcy #czechy #europa