Polska byłą najszybciej rosnącym gospodarczo krajem z grupy średnio- i wysoko-rozwiniętych na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza:

#polandstronk #polska #ekonomia #statystyka #ciekawostki