#polska 2018
liczba ludności:ok. 38 mln

liczba emerytów i rencistów: 9 mln
liczba uczniów: 4,5 mln
liczba dzieci w wieku do 7 lat: 3 mln
liczba pracujących w sferze budżetowej/armii/służbach: 3mln
liczba bezrobotnych: 1mln
liczba ubezpieczonych w KRUS:1,5 mln
liczba emigrantów: 2mln
RAZEM: ok. 24 mln

versus:

liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw: 13mln
ogólny współczynnik aktywności zawodowej:56,5%

#bekazpisu #bekazlewactwa #ekonomia #zalesie