Płaca minimalna brutto we Francji w relacji do Polski od 1999 r.

#ekonomia #gospodarka #statystyka