PKB per capita realny Polski w stosunku do Europy Zachodniej w latach 1913 – 2018.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #ciekawostkihistoryczne #ciekawostki