Na wykresie (według skali logarytmicznej) koszty utrzymania w W. Brytanii w porównaniu do Polski w latach 1995-2017 z podziałem na poszczególne grupy towarów i usług. Jak widać, mimo, że niektóre grupy towarów w W. Brytanii w tym okresie były w cenach porównywalnych do Polski, a nawet niższych (odzież, buty, samochody), to koszty utrzymania ogółem w W. Brytanii i tak były znacznie wyższe niż w Polsce (zwykle ok. 2-krotnie).
Błędne może być nanoszenie tych danych dokładnie na aktualną sytuację, bo kończą się one na 2017 r., a od tego czasu sporo mogło się zmienić np. w 2015 ceny „oleju i tłuszczów” w W. Brytanii były wyższe o 41% niż w Polsce, a w 2017 były niższe o 1%.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #ciekawostki ostki #anglia #wielkabrytania #rafalinski