Na wykresie porównanie wzrostu cen w euro w 6 krajach, w których euro nie jest waluta krajową. Punktem odniesienia jest rok 2005 = 100%. Jak widać wzrost cen w euro w przypadkach niektórych państw nie jest nawet porównywalny np. ceny w Czechach w 2019 są o około 100% wyższe niż w 2000, a w W. Brytania są takie same jak w 2000. Podaję te dane w kontekście bardzo popularnych porównań zarobków w euro albo tempa wzrostu zarobków w euro bez uwzględnienia, że tempo wzrostu cen w euro w różnych krajach może być zupełnie inne.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #czechy #anglia #rafalinski