Mirki #pytanie . Jesteście w stanie skierować człowieka do książek, artykułów czy innych publikacji – dotyczących funkcjonowania gospodarki III Rzeszy?

Silna rozbudowa zrujnowanego przemysłu i podniesienie z kolan zduszonej ekonomii, a to wszystko w cieniu traktatu wersalskiego… To jest dla mnie temat niezwykle ciekawy, myślę że warty lepszego zgłębienia.

Szczególnie interesują mnie działania Hjalmara Schachta, weksle mefo, budowa karteli rynkowych, działania Hitlera prowadzące do Autarkii czy finansowanie działań nazistów przez podmioty zagraniczne (np amerykańskich przedsiębiorców).

Jakoś ten temat jest często traktowany po macoszemu, skupiając się przede wszystkim na politycznych działaniach nazistów, a wiadomo że bez gospodarki nastawionej na przemysł wojenny, Hitler nie zdołałby stworzyć potencjału który zagroził światowemu pokojowi.

Myślę że w tym miejscu, można poprowadzić ciekawy wątek dotyczący gospodarki Niemiec w międzywojniu, jeśli zechcecie ( ͡° ͜ʖ ͡°)

#historia #iiwojnaswiatowa #gospodarka #ekonomia #wojna