@Klub_Jagiellonski: Mirki i Mirabelki!

Wiecie na przykład, że we wsiach na wschodzie Małopolski kawalerowie stanowią dwie trzecie mężczyzn? Natomiast jedna trzecia krakowianek powyżej 20. roku życia to panny. W przeciwieństwie do mężczyzn kobiety w większym uciekają do miast szukając innego modelu życia niż mogą znaleźć na prowincji. Dlaczego o tym piszemy? Ponieważ kwestia zrównoważonego terytorialnie kraju to nie tylko drogi, instytucje, czy inwestycje lub ich brak, ale też kształt życia społecznego. To czy mamy pomysł na rozwój kraju jako całości czy nie, wpływa na to czy jesteśmy zadowoleni z otaczającej nas rzeczywistości. W Polsce niestety takich całościowych analiz brak. Chyba warto się tym zainteresować?

Nasz postulat #deglomeracja i potrzeby rozpraszania Warszawy spotyka się z różnym odbiorem. Albo jesteśmy nazywani cynikami, którzy chcą załatwić robotę kolegom w innym mieście, albo akademikami, którzy z uczelnianych murów mówią jak żyć, albo pożytecznych idiotów, którzy zawracają (powiedzmy, że głowę) nierealnymi projektami poważne instytucje.

Prawa jest taka, że większość nas to urodzone na prowincji słoiki, które przyjeżdżając do domu widzą jak ich rodzinne miasta się starzeją i umierają. Bez przemyślanej polityki terytorialnej Polski skazujemy wiele ośrodków na wegetację. Jednocześnie nasze metropolie w niekontrolowany urbanistycznie sposób rozrastają się wchłaniając każdego, kto nie chce pozostać zapomnianej przez świat mieścinie. Miasta pęcznieję i rozlewają się, prowincje umierają. A w Polsce prowincja to już właściwie 200 tys. miasto.

Przygotowaliśmy film, który opowiada historię jednego z naszych kolegów z Rudy Śląskiej: https://www.youtube.com/watch?v=axHyWQCRDM4 Film promuje organizowany przez nas w styczniu Kongres Średnich Miast w wyśmiewanym przez wszystkich Radomiu. Link macie tutaj: https://klubjagiellonski.pl/zbiorka/kongres-klubu-jagiellonskiego/

Chętnie posłuchamy Waszych historii związanych z miejscowościami z których pochodzicie. A jeśli uważacie, że pieprzymy głupoty, to dajcie znać. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Howgh!

#spoleczenstwo #polityka #rozowepaski #niebieskiepaski #kultura #ekonomia #klubjagiellonski #gruparatowaniapoziomu