Jakie są przesłanki do tego, że w Polsce wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn jest inny i to aż o 5 lat na korzyść kobiet? Przecież jeśli już to powinno być odwrotnie. To kobiety dłużej żyją, mniej pracują i wykonują mniej obciążające prace. W dodatku we wszystkich cywilizowanych krajach wiek dla obu płci jest taki sam. Tylko w Polsce, Albanii, Bialorusi, Rosji, Moldawii, Ukrainie wiek ten jest inny dla kobiet i mężczyzn.
#4konserwy #neuropa #polska #ekonomia