Jak być dobrym kucem?

FAKT: Na wolnym rynku część pracowników otrzymuje płace, za które nie da się przeżyć.

ODPOWIEDŹ ZŁEGO KUCA: Nieprawda, wolny rynek zapewnia wszystkim bogactwo!
ODPOWIEDŹ DOBREGO KUCA: I dobrze, niech zdychają XD!

#korwin #jkm #libertarianizm #liberalizm #komunizm #ekonomia #gospodarka #historia #4konserwy #bekazlewactwa #neuropa #gruparatowaniapoziomu #antykapitalizm