Hurr durr nacjonalizacja, polonizacja, unarodowienie, upaństwowienie, tymczasem przedsiębiorstwa państwowe w latach 1995 – 2015 miały ujemny wkład we wzroście wartości dodanej.

Źródło: FOR

https://businessinsider.com.pl/finanse/raport-for-o-nierownosciach-w-produktywnosci/5v22q3z

#neuropa #gospodarka #ekonomia #polska