Finansowanie 13 emerytur z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych faktem.

https://www.wykop.pl/link/5225239/finansowanie-13-emerytur-z-funduszu-wsparcia-osob-niepelnosprawnych-faktem/

233 posłów było „za”. 215 zagłosowało przeciw. Tym samym Sejm uchwalił ustawę zmieniającą nazwę Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i nakładającej na niego obowiązek sfinansowania tegorocznej „trzynastej emerytury”.

#neuropa #polityka #polska #dobrazmiana #bekazpisu #tvpis #gospodarka #ekonomia #pieniadze