Emigracja uderza w ukraińską gospodarkę

Jednym z największych średnioterminowych ryzyk dla gospodarki Ukrainy jest emigracja, szczególnie w warunkach niewysokiego wzrostu produktywności pracy w tym kraju. Według analiz banku centralnego w latach 2016-2017 Ukraina straciła od 5 do 8 proc. siły roboczej.

Szacuje się, że już 7-9 mln Ukraińców pracuje za granicą. To szacunki obarczone znaczną dozą niepewności, bo, jak zauważa szef Ukraińskiego Stowarzyszenia Firm Międzynarodowego Pośrednictwa Pracy Wasilij Woskobojnik, większość rynku pośrednictwa pracy znajduje się w szarej strefie.

#mikroreklama #ukraina #gospodarka #ekonomia #gruparatowaniapoziomu