czaicie że roczny koszt samego 500+ przy 10mln dzieci wyniesie 84mld złotych rocznie?

x D

#neuropa #bekazpisu #socjalizm #500plus #ekonomia #4konserwy #polityka