Ceny ziemniaków w UE i wybranych krajach w porównaniu do 2015 r. (2015 r. = 100%).
Wykresy nie zaczynają się w jednym punkcie ponieważ okresem porównawczym nie jest 1 miesiąc 2015 r., tylko średnia z 12 miesięcy 2015 r., która wynosi 100 dla każdego kraju.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rolnictwo #rafalinski