Ceny (CPI) w Polsce w dolarach i w złotych w porównaniu do 1995 r. (1995 r. = 100). Wskaźnik cen w złotych w 2019 r. osiągnął wartość 270 co oznacza, że ceny w 2019 są o 170% wyższe niż w 1995 r., a wskaźnik cen w dolarach osiągnął osiągnął wartość ok. 175, co oznacza, że ceny w dolarach w Polsce są wyższe o ok. 75% niż w 1995 r. Wskaźniki cen w dolarach dla PRL zostały wyliczone na podstawie oficjalnych kursów dolara. Według kursów czarnorynkowych byłyby one kilka razy niższe od widocznych na wykresie. Jak widać ceny w dolarach w Polsce są obecnie dużo niższe niż w rekordowym lipcu 2008 r. i mogą nie wrócić do tego poziomu nawet za 10 lat. Warto o tym pamiętać porównując historyczne zarobki w Polsce w przeliczeniu na dolary

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski